POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals COVENANT TRADE & SPORT S.L., amb CIF: B67252189 informa a l’Usuari que és titular del tractament de les dades de carácter personal  amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per COVENANT TRADE & SPORT S.L.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part de Responsable COVENANT TRADE & SPORT S.L. amb CIF: B67252189. Situat a la direcció C/ REC, 28 – 08790 GELIDA, BARCELONA.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari  és qui envia la informació al Responsable  COVENANT TRADE & SPORT S.L., per tant,  és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant COVENANT TRADE & SPORT S.L. de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

COVENANT TRADE & SPORT S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a COVENANT TRADE & SPORT S.L. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per COVENANT TRADE & SPORT S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a COVENANT TRADE & SPORT S.L.

Cessió de dades a tercers

COVENANT TRADE & SPORT S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de lo establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Exercici dels drets del les persones

En tot moment, podrà vostè exercir els seus drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a COVENANT TRADE & SPORT S.L. CIF: B67252189, Dir. Postal: C/ REC, 28 – Localitat: GELIDA – CP: 08790 – BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: info@covenant.cat

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@covenant.catindicant BAIXA a l’assumpte.

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic info@covenant.catindicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de COVENANT TRADE & SPORT S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

COVENANT TRADE & SPORT S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, COVENANT TRADE & SPORT S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Última actualització: 11 de setembre del 2019.