Patrocinis Esportius

L’empresa i l’esport associats obtenen un benefici comú.

L’esponsorització esportiva s’ha demostrat com un efectiu instrument de promoció empresarial.

Associar qualsevol esdeveniment esportiu a una empresa, sempre és rendible pel negoci.

COM T’AJUDA:

• Dóna a conèixer la marca entre un ampli públic potencial client de la seva empresa.
• Es reforça una imatge de marca amb la vinculació dels valors positius que fomenta l’esport.
• El públic rep millor el missatge del patrocini, ja que s’integra dins dels seus hobbies.
• Augmenta la visibilitat de la marca en els mitjans de comunicació, clubs, federacions…