Patrocinis Culturals

L‘aportació d’una marca a la cultura contribueix a la millora social.

A Covenant treballem per a que la col·laboració empresarial amb un esdeveniment cultural provoqui beneficis comunicatius a l’empresa per la difusió publicitària de la mateixa.

Vincular la marca amb un esdeveniment cultural permet generar un missatge comercial indirecte que està relacionat amb els valors de l’esdeveniment que dóna suport. Fins i tot, pot  generar nous significats impensables amb la publicitat convencional.

• Les empreses s’involucren en l’entorn social en el qual desenvolupen la seva feina, les fa properes i els hi aporta valors ètics i morals.
• Les marques aconsegueixen repercussió pública i construeixen una imatge positiva i socialment responsable.